Reconstructief

Introductie

Vaak gaat achter een schijnbaar 'klein' probleem, zoals een telkens afbrekende voortand of kroon, of het korter worden van tanden en kiezen, een complexere problematiek schuil.

Centraal staan vragen als: 'Wat zijn de mogelijke onderliggende problemen?' en 'Hoe is de situatie bij deze patiënt op de lange termijn?'.

Behandelverloop

Tijdens het eerste consult vindt een oriënterend gesprek plaats, vaak aangevuld met een overzichtsfoto. Aan de hand van deze informatie en de gezondheidsvragenlijst bespreken wij met u de globale problematiek, uw wensen en klachten.
Tijdens een volgende afspraak wordt meer informatie verzameld. Dan vindt een uitgebreid mondonderzoek plaats en worden studiemodellen, een beetregistratie en lichtfoto's gemaakt. Indien noodzakelijk aangevuld met parodontiumstatus en/ of met röntgenfoto's.
Tijdens een daaropvolgende afspraak worden de problematiek, de prognose, alsmede de behandelmogelijkheden met u besproken. Soms is in het geval van een sterk verdiepte beet of migratie van gebitselementen een consult met de orthodontist gewenst. Bij een disharmonie in het gelaat, door bijvoorbeeld een sterk terugliggende onderkaak of juist een omgekeerde beet, behoort een consult met de kaakchirurg tot de mogelijkheden. In dit soort gevallen werken wij in teamverband samen met andere specialisten.

Werkwijze

Naast het bespreken van het behandelplan wordt er ook een planning gemaakt. Om tot een optimaal eindresultaat te komen is een goede behandelingsplanning cruciaal;
hierbij vormt het eindresultaat de leidraad van de planning (backward planning). Eerst wordt een diagnostische opwas (wax-up) gemaakt waarmee U een beeld krijgt van het beoogde eindresultaat. Aan de hand hiervan kunnen we toetsen of dit voldoet aan uw verwachtingen; desgewenst kunnen we het resultaat aanpassen. Vaak maken we gedurende het behandeltraject gebruik van provisoria (tijdelijke kronen en bruggen vervaardigd in het tandtechnisch lab). Zodoende is het mogelijk om de nieuwe situatie te testen en indien nodig aan te passen. Tevens biedt het de mogelijkheid om de behandeling te faseren. De provisoria dienen als leidraad voor de definitieve restauraties.
Op deze manier bedrijven wij tandheelkunde die niet alleen probleemoplossend is, maar ook de meeste garanties biedt voor de toekomst.

Geïnteresseerd en wilt u zich inschrijven als patient?