Implantologie

Introductie

Implantaten zijn een mooie oplossing als er een of meerder tanden en kiezen verloren zijn of nooit aanwezig zijn geweest. Een implantaat komt het meest in de buurt van Uw eigen gebit. Het is een kunstwortel van titanium. Hierop kan een kroon, brug of gebit geplaatst worden. U kunt weer zorgeloos eten en lachen. Breitner Tandartsen is een gespecialiseerde praktijk voor Implantologie.

Werkwijze

Allereerst vindt er een intakeconsult (informatieconsult) plaats. Dit kan op uw eigen verzoek of uw tandarts kan u naar ons doorverwijzen (Via het verwijsformulier op de website). Tijdens het eerste consult zal er op basis van de gezondheidsvragenlijst, het mondonderzoek en een overzichtsfoto de gebitssituatie met u besproken worden. Aan de hand van de bevindingen en uw wensen wordt er voor U een behandelplan en gespecificeerde kostenbegroting opgesteld.
In het daaropvolgende consult wordt het definitieve behandelplan met u besproken. Tevens worden de recepten verstrekt voor de medicijnen die U voorafgaand aan en na de ingreep moet innemen.

Behandelingen

Bij ons kunt u terecht voor het plaatsen van implantaten en de suprastructuren (Dit kan eventueel ook door uw eigen tandarts geplaatst worden).
Als tanden en kiezen (langer) ontbreken is vaak het kaakbot geslonken. Wij voeren alle gangbare kaakherstellende ingrepen uit, zoals Sinuslift, Summers lift en GBR (guided bone regeneration).
Dit geld evenals voor het verbreden of verdikken van het tandvlees of behandelen van ontstekingen rondom het implantaat (peri-implantitis). Indien de situatie het toe laat plaatsen we ook direct het implantaat na het trekken.

De erkend implantoloog NVOI

De erkend implantoloog NVOI is een tandarts die op grond van uitgebreide nascholing en intensieve praktijkervaring in het behandelen met implantaten en documentatie daarvan de erkenning heeft verkregen door het Consilium Implantologicum van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie. De erkende implantoloog NVOI dient zich elke 5 jaar te laten visitieren door het Consilium Implantologicum en dient daarbij te voldoen aan deels kwantitatieve, deels kwalitatieve eisen om verlenging te verkrijgen van de titel implantoloog NVOI.

keurmerk-1

Geïnteresseerd en wilt u zich inschrijven als patient?