Implantologie

Erkend implantoloog NVOI

De erkend implantoloog NVOI is een tandarts die op grond van uitgebreide nascholing en intensieve praktijkervaring in het behandelen met implantaten en documentatie daarvan de erkenning heeft verkregen door het Consilium Implantologicum van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie.
De erkende implantoloog NVOI dient zich elke 5 jaar te laten visitieren door het Consilium Implantologicum en dient daarbij te voldoen aan deels kwantitatieve, deels kwalitatieve eisen om verlenging te verkrijgen van de titel implantoloog NVOI.
keurmerk-1

Behandelplan

Tijdens het eerste consult (informatieconsult) zal aan de hand van de gezondheidsvragenlijst, het mondonderzoek en een overzichtsfoto de gebitssituatie met u besproken worden. Aan de hand van de bevindingen en uw wensen worden voor U een behandelplan en gespecificeerde kostenbegroting opgesteld.
In het daaropvolgende consult wordt het definitieve behandelplan met u besproken. Tevens worden de recepten verstrekt voor de medicijnen die U voorafgaand aan en na de ingreep moet innemen.

Behandelverloop

Afhankelijk van de vorm van de kaakwal en de hoeveelheid bot zijn er globaal drie uitgangssituaties voor de behandeling.
- Er is voldoende bot aanwezig en er kan direct worden geïmplanteerd.
- Er is te weinig bot aanwezig zodat er een bot-toevoegende ingreep moet worden uitgevoerd, maar er nog wel gelijktijdig geïmplanteerd kan worden.
- Er is onvoldoende bot aanwezig zodat eerst een aparte bot-toevoegende ingreep moet worden uitgevoerd. De implantaten kunnen pas in een later stadium geplaatst worden.
Na een periode van heling wordt het implantaat vrijgelegd (tweefasen). Vervolgens wordt er een suprastructuur op geplaatst. Dit kan een kroon, vaste brug of klikprothese zijn.
Vaak zit het implantaat al zo vast dat er een afdekdopje op geplaatst kan worden dat door het tandvlees uitsteekt (eenfase). Het vrijleggen van het implantaat is dan niet meer nodig. Soms kan een implantaat in de esthetische zone direct van een tijdelijke kroon worden voorzien.

Geïnteresseerd en wilt u zich inschrijven als patient?